Covid-19 : Bank Negara Malaysia Umum Insentif Penanguhan Pinjaman

Menerusi satu keratan akhbar mengenai pengumuman Bank Negara Malaysia (BNM),

KUALA LUMPUR: Bank Negara Malaysia (BNM) hari ini mengumumkan beberapa langkah pengawalan dan penyeliaan untuk menyokong usaha oleh institusi perbankan untuk membantu individu, perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dan syarikat dalam menguruskan kesan jangkitan Covid-19 .

Dalam satu kenyataan, ia berkata langkah-langkah itu membolehkan institusi perbankan terus memberi tumpuan kepada menyokong ekonomi semasa keadaan luar biasa dan tidak pernah berlaku sebelum ini dengan memberikan kelonggaran kepada institusi perbankan untuk bertindak balas dengan pantas kepada keperluan pelanggan mereka.

Langkah-langkah termasuk:

Penangguhan dan penstrukturan semula kemudahan pinjaman / pembiayaan

  1. Pinjaman / pembiayaan kepada individu dan PKS

Bagi memudahkan aliran tunai individu dan PKS yang cenderung menjadi yang paling terjejas oleh Covid-19, institusi perbankan akan menawarkan penangguhan pembayaran balik pinjaman / pembiayaan selama tempoh enam bulan, berkuat kuasa 1 April 2020.

Tawaran ini boleh digunakan untuk menunaikan pinjaman, dalam denominasi ringgit, yang belum tunggakan selama lebih dari 90 hari pada 1 April. Bagi kemudahan kad kredit, institusi perbankan akan menawarkan untuk menukar baki tertunggak kepada pinjaman berjangka selama tiga tahun dengan pengurangan kadar faedah untuk membantu peminjam lebih baik menguruskan hutang mereka.

Faedah / keuntungan akan terus terakru kepada bayaran balik pinjaman / pembiayaan yang ditangguhkan, dan peminjam perlu menghormati pembayaran balik yang ditangguhkan pada masa akan datang.

Oleh itu, peminjam memastikan bahawa mereka memahami dan membincangkan dengan institusi perbankan mereka pilihan yang tersedia untuk meneruskan pembayaran balik mereka yang dijadualkan selepas tempoh penangguhan.

Individu dan PKS yang tidak mahu atau perlu memanfaatkan kelonggaran ini boleh meneruskan struktur pembayaran balik mereka sekarang.

  1. Pinjaman / pembiayaan kepada syarikat

Institusi perbankan juga akan memudahkan permintaan oleh syarikat untuk menangguhkan atau menyusun semula pembayaran balik pinjaman / pembiayaan mereka dengan cara yang akan membolehkan perusahaan yang berdaya maju memelihara pekerjaan dan segera meneruskan kegiatan ekonomi apabila keadaan membaik. Syarikat-syarikat perlu mendekati institusi perbankan mereka untuk membincangkan pelan pembayaran balik mereka dan penstrukturan semula kemudahan kredit.

Bank telah menyediakan kelonggaran masa yang sesuai untuk institusi perbankan melaporkan kemudahan tertangguh / penstrukturan semula dalam Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat, dengan mengambil kira sifat sementara gangguan yang dihadapi oleh peminjam / pelanggan.

Keadaan mudah tunai yang mencukupi

Aktiviti pengantaraan kewangan dalam tempoh ini disokong oleh kecairan yang mencukupi dalam sistem perbankan. Bank itu juga akan terus membekalkan kecairan ringgit harian kepada bank melalui pelbagai alat di bawah operasi pasaran terbuka, termasuk pembelian sekuriti kerajaan, pertukaran FX, repo terbalik dan kemudahan berdiri.

Bank juga telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan kecairan menerusi pengurangan nisbah keperluan rizab statutori (SRR) baru-baru ini sebanyak 100 mata asas.

Dengan kelonggaran tambahan SRR yang diberikan kepada peniaga utama, ini telah mengeluarkan lebih kurang RM30 bilion kecairan ke dalam sistem perbankan. Di samping itu, jumlah lebihan kecairan dalam sistem berjumlah RM160 bilion.

Daripada jumlah ini, kira-kira RM100 bilion penempatan dengan bank di bawah operasi pasaran terbuka juga boleh digunakan untuk memenuhi keperluan kecairan sistem perbankan. Bank akan terus memantau perkembangan dan memastikan kecairan yang mencukupi dalam sistem kewangan pada setiap masa.

Langkah pengawasan dan kehematan tambahan

Sistem perbankan menghadapi cabaran ini dari kedudukan kekuatan, dengan penampan modal yang berlebihan melebihi keperluan peraturan minimum sebanyak RM119.7 bilion pada akhir Januari.

Untuk membolehkan institusi perbankan menyokong pelanggan mereka dan menguruskan risiko yang timbul dari perkembangan terkini, bank telah mengkaji semula aktiviti pengawalseliaan dan penyeliaan yang dirancang pada tahun 2020 untuk memudahkan beban pematuhan dan operasi terhadap institusi perbankan.

Sebagai sebahagian daripada kajian ini, inisiatif dasar dan penyeliaan akan ditumpukan semula dalam pemantauan dan tindak balas terhadap perkembangan risiko dan memastikan institusi perbankan terus menjadi sumber kekuatan ekonomi Malaysia.

Dalam hubungan ini, institusi perbankan akan dibenarkan untuk menurunkan penampan modal dan kecairan yang dibina selama ini untuk menyokong aktiviti pemberian pinjaman.

Untuk tujuan ini, institusi perbankan boleh menarik balik penampan pemuliharaan modal sebanyak 2.5%, beroperasi di bawah nisbah liputan kecairan minimum sebanyak 100%, dan menggunakan rizab pengawalseliaan yang diketepikan semasa tempoh pertumbuhan pinjaman yang kukuh. Bank mengharapkan institusi perbankan untuk memulihkan penampan mereka dalam tempoh yang munasabah selepas 31 Dis, 2020.

Pelaksanaan nisbah pembiayaan bersih stabil (NSFR) akan diteruskan seperti yang dijadualkan pada 1 Julai. Namun, NSFR minimum akan diturunkan kepada 80% dan institusi perbankan diperlukan untuk mematuhi keperluan 100% dari 30 September, 2021.

Bank akan memperluaskan garis masa untuk semua konsultasi yang berterusan mengenai kertas perbincangan dan draf pendedahan yang diterbitkan hingga 30 Jun dan seterusnya.

Flexibilities juga akan disediakan untuk institusi perbankan untuk memenuhi garis masa untuk penyerahan peraturan untuk mengambil kira usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk membendung penyebaran Covid-19.

BNM berkata dengan kelonggaran ini dan daya tahan sistem perbankan yang berterusan, yang disokong oleh amalan berhemat dan amalan pengurusan risiko, institusi perbankan Malaysia diletakkan dengan baik untuk bertindak balas terhadap keperluan ekonomi dalam tempoh yang mencabar ini. Fleksibiliti merupakan sebahagian daripada langkah baru yang akan dilaksanakan di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua 2020, untuk mengurangkan cabaran yang dihadapi oleh individu dan perniagaan yang terjejas oleh wabak Covid-19, memelihara pekerjaan dan memastikan kesinambungan perniagaan yang berdaya maju

Sumber : Free Malaysia Today

Sertai channel telegram untuk dapatkan informasi terkini dan menarik

Leave a Reply